Zonder Maskers
Praktijk voor Psychosociale Therapie

Zonder Maskers

Therapie

Er kunnen periodes in je leven zijn waarin de dingen niet vanzelfsprekend gaan. Waarin het je moeite kost om door te gaan, met je werk, met je relatie, met familie, in het gezin, ..... Periodes waarin het je aan energie ontbreekt, waarin dingen je snel teveel zijn en je het gevoel hebt het niet lang meer vol te kunnen houden.
Het kan zijn dat je je onbegrepen voelt, niet gehoord, niet gezien. En misschien begrijp je ook jezelf niet meer. Omdat je ineens boos kunt worden of verdrietig, soms bij de minste of geringste aanleiding.

Vaak is er dan sprake van opgelopen pijn die van zich laat horen. Oude pijn of nieuwe pijn, pijn van het niet gezien, niet gehoord, niet begrepen zijn. Misschien is er sprake geweest van psychisch of lichamelijk geweld of misbruik, ben je gepest, genegeerd of anderszins.

Ondanks deze pijnlijke ervaringen ben je, wellicht jarenlang, doorgegaan. Trok je een vrolijk gezicht, hield je het voor je, gedroeg je je stoer alsof je alles aankon: "kop op, doorgaan". Dit masker heeft je op de been gehouden. Wie weet hoe het werkelijk met je is?
Achter dit masker blijven de pijn, de verwondingen en het verdriet. En deze kunnen soms ineens door het masker heen breken, bijvoorbeeld door plotselinge boosheid, onredelijke uitvallen of verdriet.

Misschien is dit het moment om hiermee aan de slag te gaan, om de pijn en verdriet aan te kijken en te verwerken.

Individuele therapie


Zoals het woord al zegt gaat individuele therapie over jou. De aanleiding voor individuele therapie ontstaat echter wel vaak in contact met anderen of juist door het ontbreken daarvan. Zo kan je bijvoorbeed tegen dingen aanlopen in je relatie, op je werk, met familie, vrienden, et cetera.
Maar er kan ook sprake zijn van algemenere klachten, zoals stress, emotionele problemen of blokkade, ervaren van leegte of eenzaamheid, et cetera.
Dan kunnen vragen opkomen zoals 'wat is er met mij?', 'waarom loopt dit zo?', 'waarom word ik altijd zo boos?', 'waarom reageren ze zo op mij?', 'waarom houden mijn vriendschappen en relaties geen stand?'.
Als je je deze vragen stelt, dan heb je een eerste zeer belangrijke stap gezet, namelijk reflecteren op jezelf. En dit is een belangrijke voorwaarde op de weg naar verandering in je situatie!

De wortels van je huidige gedrag of wijze van reageren, waar je nu last van hebt, kunnen van recente datum zijn, maar kunnen ook liggen in je jeugd. Kinderen ontwikkelen mechanismen die hen in staat stellen om pijnlijke ervaringen het hoofd te bieden. Deze zogenaamde overlevingsmechanismen zijn zeer nuttig en ontstaan niet voor niets, maar in ons latere leven kunnen ze authentiek leven in de weg gaan staan. Zo'n overlevingsmechanisme kan zichtbaar worden in de vorm van een masker dat het werkelijke zelf verhult. Er kan het gevoel gaan ontstaan 'niet jezelf' te zijn. En in feite is dat ook zo.

In de therapie gaan we op zoek naar de wortels, niet door er slechts over te praten, maar evaringsgewijs, zowel met het denken, het lichaam en het gevoel.

Relatietherapie


Verlang je weer terug naar het begin van jullie relatie? Naar de romantiek, het gevoel van verliefdheid en levendigheid? Dat je jezelf kunt zijn bij elkaar?

In het dagelijks spraakgebruik hoor je vaak: 'ik heb een relatie', of 'we hebben een relatie', alsof je een relatie kunt 'hebben', als een bezit. Helaas kan je een relatie niet 'hebben', je kunt alleen 'in relatie ZIJN'. De meeste stellen die ervoor kiezen om in relatietherapie te gaan, doen dat omdat ze merken dat ze niet meer met elkaar in relatie zijn. En de oorzaken hiervan kunnen heel verschillend zijn, bijvoorbeeld drukte, onvoldoende tijd samen, een ander die in het spel is, et cetera. Vaak is er wel de wil aanwezig, maar helaas ook onvermogen bij een of beide partners om werkelijk in relatie te zijn. Als je bijvoorbeeld nooit hebt geleerd om over je gevoelens te praten, hoe wil je dat dan wel in je relatie kunnen doen? En als je je niet veilig hebt gevoeld bij de 'eerste man' in je leven, je vader, hoe vanzelfsprekend is het dan om je veilig te voelen bij je partner? Iedereen leert patronen aan in zijn of haar jeugd en ontwikkelt maskers, maar lang niet iedereen is zich hiervan bewust. Met als resultaat dat je niet tegen elkaar, maar tegen de aangeleerde patronen en maskers aanloopt.

Relatietherapie bestaat uit het leren kennen en transformeren van je eigen patronen en maskers en die van je partner.

Tijdens de therapie leer je:
- Open te zijn over je gevoelens en verlangens
- Je gevoelens en verlangens naar elkaar te uiten
- Eerlijk naar je eigen rol te kijken
- Maskers en negatieve (rol)patronen te verkennen en te doorbreken

Zonder Maskers
omhoog
© 2000-2024 Zonder Maskers